جشنواره ملی پارچه فجر فرصتی برای نوگرایی طراحی پارچه

یکی از طراحان پارچه یزدی گفت:باتوجه به شرایط سخت اقتصادی، این جشنواره زمینه نوگرایی طراحی پارچه را برای صنعتگران فراهم می کند.
مصطفی الوان ساز یکی از طراحان پارچه یزدی در گفتگو با خبرنگار نخستین جشنواره ملی پارچه فجر از استان یزد گفت:این جشنواره می تواند فرصتی برای صنعتگر فراهم کند که بتواند خود را از فضای سخت اقتصادی جدا کرده و در این موقعیت کاری فعالیت کند.
وی برگزاری این چنین جشنواره را فرصتی مناسب برای طراحان و صنعتگران برشمرد و افزود:این جشنواره سبب ارتباط و تعامل دوسویه بین صنعتگر و طراح می شود و شرایط آشنایی با فضای کاری را برای آنها فراهم می کند تا بتوانند خود را معرفی کنند.
الوان ساز با بیان اینکه یزد قطب مهم و پایه گذار صنعت نساجی است خاطر نشان کرد:اگر برگزاری این جشنواره در جای دیگری رخ میداد تعجب برانگیز بود زیرا منشا تمام هنرهایی که از پارچه پی باشد از یزد آغاز شده است.
وی در پایان تصریح کرد:پیشنهاد دارم که اساتید این رشته در این جشنواره دعوت شوند و تجربیات خود را در اختیار هنرجویان و صنعتگران قرار دهند.

به بالای صفحه بردن