گروه نساجی آفرین اردکان

 

نام واحد صنعتی: گروه نساجی آفرین اردکان
تاریخ تاسیس:
مدیر عامل: رئیس هیئت مدیره: سید امیر حمزه موسوی
مدیر اجرایی: مهندس احمد علی مهدی زاده
نوع فعالیت:  –
تیم طراحی شرکت: عزیزه مهدوی
نشانی:  –
وب سایت:
محل نصب گالری شهری: یزد. چهارراه یزدباف
چیدمانگر: دکتر فهیمه میرجلیلی

 

محل نصب گالری شهری: یزد. خیابان کاشانی، جنب آتشکده
چیدمانگر: مینا خداپرست
به بالای صفحه بردن