گروه بافندگی اندیشه آذین

 

نام واحد صنعتی: گروه بافندگی اندیشه آذین
تاریخ تاسیس:
مدیر عامل: محمد حسین رحیمی
نوع فعالیت:  –
تیم طراحی شرکت: وحید ولی زاده، بهناز رکنیان، مهدیه محمد بیگی، هادی رضایی
نشانی:  –
وب سایت:
محل نصب گالری شهری: یزد. ورودی خیابان مهدی، پشت ساعت مسجد جامع
چیدمانگر: دکتر فهیمه میرجلیلی

 

به بالای صفحه بردن