گروه بافندگی پرنس، میدان امام حسین

گروه بافندگی پرنس

مدیرعامل: مهدی سلطانی

طراح: منیژه گلستانی

تاسیس: ۱۳۸۶

چیدمانگر: دکتر جواد درخشن

به بالای صفحه بردن