نساجی صنعتی برای توسعه اشتغال زایی کشور

جشنواره ملی پارچه فجر فرصتی برای معرفی صنعت نساجی
مدیرعامل شرکت نقشین استان یزد گفت:صنعت نساجی باید حمایت و شناخته شود که جشنواره پارچه ملی فجر راهی برای معرفی این صنعت است.
اصغر زارعی مدیر عامل شرکت نقشین یزد در گفت و گو با خبرنگار نخستین جشنواره ملی پارچه فجر از استان یزد گفت:در هر کشوری معضل بیکاری رایج است که بهترین روش برای اشتغال زایی بالا صنعت نساجی است.
وی با بیان اینکه نساجی صنعتی مادر است و می تواند برای کشور و حتی استان موثر باشد افزود:صنعتی است که در یزد ۷۰۰سال قدمت دارد و باید توسط‌ دولت و مردم حفظ شود که آینده خوبی در پیش روی این صنعت است.
مدیر عامل نقشین یزد نساجی را صنعتی شکل گرفته همراه با عشق و علاقه بیان کرد و ادامه داد:این صنعت به علت نیاز مبرم هر جامعه ماندگار است و به علت همخوانی با فرهنگ ما باید حمایت و شناخته شود.
زارعی یکی از راه های شناخته شدن صنعت نساجی را جشنواره های مختلف برشمرد و گفت:دغدغه این شرکت و برنامه برای سال تولید ملی،حفظ موجودیت خود است.
وی افزود:اگر مشتری ها نتوانند خود را در بازار حفظ کنند نقشین هم حفظ نمی شود زیرا هر دو رابطه ای دوسویه با یکدیگر دارند.
مدیر عامل نقشین یزد همچنین خطاب به دانشجویان طراح پارچه گفت:دانشجویان اگر به دنبال کار هستند باید خود را با صنعت وفق دهند و با کسب تجربه با این صنعت تعامل داشته باشند.
زارعی تصریح کرد:شرکت نقشین زمینه کار برای دانشجویان را فراهم میکند زیرا آینده را می سازند.
وی آغاز فعالیت شرکت نقشین یزد را از سال ۱۳۶۷بیان و خاطر نشان کرد:در استان یزد ۱۹۴۰واحد نساجی در حال فعالیت هستند.

به بالای صفحه بردن