اولین گالری شهری جشنواره ملی پارچه فجر

گام نخست جشنواره “افتتاح اولین گالری شهری”

ایجاد گالری و نمایش آثار هنری با هدف معرفی انواع هنرها و هنرمندان با رویکرد تجاری سازی هنر در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه شکل گرفت. گالری در شهر تفکریست که در خرداد ماه سال ۹۸ در راستای اولین جشنواره ملی فجر پارچه متولد شد . و هدف از این ایده حمایت از …

گام نخست جشنواره “افتتاح اولین گالری شهری” ادامه مطلب »