گروه نساجی آفرین اردکان

  نام واحد صنعتی: گروه نساجی آفرین اردکان تاریخ تاسیس: – مدیر عامل: رئیس هیئت مدیره: سید امیر حمزه موسوی مدیر اجرایی: مهندس احمد علی مهدی زاده نوع فعالیت:  – تیم طراحی شرکت: عزیزه مهدوی نشانی:  – وب سایت: – محل نصب گالری شهری: یزد. چهارراه یزدباف چیدمانگر: دکتر فهیمه میرجلیلی   محل نصب گالری …

گروه نساجی آفرین اردکان ادامه مطلب »