گروه بافندگی اندیشه آذین

  نام واحد صنعتی: گروه بافندگی اندیشه آذین تاریخ تاسیس: – مدیر عامل: محمد حسین رحیمی نوع فعالیت:  – تیم طراحی شرکت: وحید ولی زاده، بهناز رکنیان، مهدیه محمد بیگی، هادی رضایی نشانی:  – وب سایت: – محل نصب گالری شهری: یزد. ورودی خیابان مهدی، پشت ساعت مسجد جامع چیدمانگر: دکتر فهیمه میرجلیلی