جواهر باف

جشنواره ملی پارچه فجر فرصتی برای نوگرایی طراحی پارچه

یکی از طراحان پارچه یزدی گفت:باتوجه به شرایط سخت اقتصادی، این جشنواره زمینه نوگرایی طراحی پارچه را برای صنعتگران فراهم می کند. مصطفی الوان ساز یکی از طراحان پارچه یزدی در گفتگو با خبرنگار نخستین جشنواره ملی پارچه فجر از استان یزد گفت:این جشنواره می تواند فرصتی برای صنعتگر فراهم کند که بتواند خود را …

جشنواره ملی پارچه فجر فرصتی برای نوگرایی طراحی پارچه ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن