اولین نشست اعضای کمیته روابط عمومی با دبیر جشنواره

اولین نشست تیم خبری گیومه با دبیر جشنواره جناب آقای دکتر ابوالفضل داوودی در محل دانشگاه آزاد اسلامی برقرار شد. در این جلسه که با حضور استاد مهدی صنوبر ناظر کمیته همراه بود، در مورد شرح وظایف بحث و تمهیداتی در جهت هر چه بهتر برگزار شدن جشنواره اندیشیده شد. دکتر داوودی نقش روابط عمومی …

اولین نشست اعضای کمیته روابط عمومی با دبیر جشنواره ادامه مطلب »