روکو، خیابان کاشانی

نام واحد صنعتی: روکو، شرکت حریر نام کویر تاریخ تاسیس: ۱۳۷۷ مدیر عامل: مهندس دائمی و مهندس دستمالچی نوع فعالیت: – تیم طراحی: – نشانی: – وب سایت: – محل نصب گالری شهری: یزد، خیابان کاشانی، قبل از کوچه اکبر آباد چیدمانگر: نوید خالصی