بافت تاریخی یزد آماده فضا سازی جشنواره ملی پارچه فجر

دبیر نخستین جشنواره ملی پارچه فجر استان یزد گفت:در راستای برگزاری جشنواره ملی پارچه، قسمتی از بافت تاریخی یزد با نخ و پارچه فضا سازی می شود. به گزارش خبرنگار نخستین جشنواره ملی پارچه فجر استان یزد؛ در راستای برگزاری نخستین جشنواره ملی پارچه فجر استان یزد تعدادی از دانشجویان هنر از بافت تاریخی یزد …

بافت تاریخی یزد آماده فضا سازی جشنواره ملی پارچه فجر ادامه مطلب »