یزد خواستگاه اصلی پارچه و دست بافته های یزدی است.

یزد خواستگاه اصلی پارچه و دست بافته های یزدی است مدیرکل میراث فرهنگی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار جشنواره ملی پارچه فجر گفت : یزد خواستگاه اصلی پارچه و دست بافته های یزدی است و اگر جایی قرار باشد جشنواره پارچه فجر برگزار شود قطعا آن شهر ، شهر یزد است. فاطمی برگزاری …

یزد خواستگاه اصلی پارچه و دست بافته های یزدی است. ادامه مطلب »