جشنواره ملی پارچه فجر یزد،فرصتی برای تامین نیاز های بافندگان

کیفیت مطلوب پارچه های ایرانی نسبت به پارچه های خارجی مدیرعامل کارخانه گوهر توسعه یزد گفت:جشنواره ملی پارچه فجر استان در صورت تامین نیاز های طراحان بسیار مفید است. علی سلطانی یکی از طراحان پارچه های ایرانی در گفت و گو با خبرنگار نخستین جشنواره ملی پارچه فجر از استان یزد به وضعیت صنعت پارچه …

جشنواره ملی پارچه فجر یزد،فرصتی برای تامین نیاز های بافندگان ادامه مطلب »