گروه بافندگی ارشیابافت، بلوار شهید صدوقی، روبروی باغ ملی

گروه بافندگی ارشیابافت مدیرعامل: مهندس علیرضا یثربی تیم طراحی: معصومه مردانی، مریم شاکر، صدیقه باباخانی، آسیه حکمت نیا، مهدیه پور شمسی تاسیس: ۱۳۸۶ چیدمانگر: دکتر استقلال