یزدباف

شرکت بافندگی یزدبافت، بلوار طالقانی

  نام واحد صنعتی: شرکت بافندگی یزدباف تاریخ تاسیس: ۱۳۳۵ مدیر عامل: محمد ضرابیه نوع فعالیت:  – نشانی:  – وب سایت: www.yazdbaf.com تیم طراحی: وحید ولی زاده، بهناز رکنیان، مهدیه محمد بیگی، هادی رضایی محل نصب گالری شهری: بلوار طالقانی چیدمانگر: دکتر استقلال

شرکت بافندگی یزدباف

  نام واحد صنعتی: شرکت بافندگی یزدباف تاریخ تاسیس: ۱۳۳۵ مدیر عامل: محمد ضرابیه نوع فعالیت:  – نشانی:  – وب سایت: www.yazdbaf.com تیم طراحی: وحید ولی زاده، بهناز رکنیان، مهدیه محمد بیگی، هادی رضایی محل نصب گالری شهری: میدان مجاهدین، ورودی فرخی چیدمانگر: نوید خالصی   محل نصب گالری شهری: میدان مجاهدین، ورودی فرخی چیدمانگر: …

شرکت بافندگی یزدباف ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن