یزدباف، خیابان ایرانشهر، روبروی راهنمایی رانندگی

شرکت بافندگی یزدباف

تاسیس: ۱۳۳۵

وب سایت: www.yazdbaf.com

مدیر عامل: محمد ضراببیه

تیم طراحی: وحید ولی زاده، بهناز رکنیان، مهدیه محمد بیگی، هادی رضایی

چیدمانگر: حسین کهفی

به بالای صفحه بردن