گروه بافندگی ارشیابافت، بلوار شهید صدوقی، روبروی باغ ملی

گروه بافندگی ارشیابافت

مدیرعامل: مهندس علیرضا یثربی

تیم طراحی: معصومه مردانی، مریم شاکر، صدیقه باباخانی، آسیه حکمت نیا، مهدیه پور شمسی

تاسیس: ۱۳۸۶

چیدمانگر: دکتر استقلال

به بالای صفحه بردن