روکو، خیابان کاشانی

نام واحد صنعتی: روکو، شرکت حریر نام کویر
تاریخ تاسیس: ۱۳۷۷
مدیر عامل: مهندس دائمی و مهندس دستمالچی
نوع فعالیت:
تیم طراحی:
نشانی:
وب سایت:
محل نصب گالری شهری: یزد، خیابان کاشانی، قبل از کوچه اکبر آباد
چیدمانگر: نوید خالصی
به بالای صفحه بردن