مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گفت و گو نشست

محمد حسین ریاحی در ابتدا گفت: این رویداد بزرگ باعث می شود تا اشتغالی پویا در حوزه ی نساجی صورت بگیرد و همچنین برای اولین بار در استان یزد باعث آشنایی مردم با تولیدات و منسوجات شود.
وی ادامه داد: شناخت فرصت ها، ظرفیت ها و توانایی هایی که در هر مجموعه و استان است با اینگونه رویداد ها نمایان شود.
همچنین حضور دانشجویان را بسیار مهم برشمرد و گفت اتفاق خوبیست که می تواند برای آنها بیفتد و به واسطه تجربه ای که کسب می کنند آینده شغلی خوبی را برای آن ها تضمین کند.
وی تاکید کرد: این عمل نگاه کار آفرینی در خلق ارزش است در زمینه های طراحی، پارچه، تولید و …
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: جشنواره ملی پارچه فجر می تواند خروجی بسیار خوبی داشته باشد و همچنین پیوندی میان صنعت با دانشگاه و مردم با منسوجات ایجاد کند.
ریاحی در آخر گفت: امیدوارم این جشنواره فقط اولین نباشد و ادامه پیدا کند.

به بالای صفحه بردن