شرکت بافندگی مهتکس

 

نام واحد صنعتی: شرکت بافندگی مهتکس
تاریخ تاسیس: ۱۳۸۶
مدیر عامل: جمال سلطانی
نوع فعالیت:  –
تیم طراحی شرکت: مهندس آخوندا، ملیحه پور بلبل
نشانی:  –
وب سایت:
محل نصب گالری شهری: بلوار جمهوری، چهار راه وکیل
چیدمانگر: ایمان بهارجو
به بالای صفحه بردن