اولین نشست اعضای کمیته روابط عمومی با دبیر جشنواره

اولین نشست تیم خبری گیومه با دبیر جشنواره جناب آقای دکتر ابوالفضل داوودی در محل دانشگاه آزاد اسلامی برقرار شد.
در این جلسه که با حضور استاد مهدی صنوبر ناظر کمیته همراه بود، در مورد شرح وظایف بحث و تمهیداتی در جهت هر چه بهتر برگزار شدن جشنواره اندیشیده شد.
دکتر داوودی نقش روابط عمومی را بسیار مهم برشمرد و بر اطلاع رسانی دقیق و صحیح این رویداد تاکید کرد. وی همچنین افزود:
بازتاب کلی این جشنواره قبل، حین و بعد از آن به اقدامات این کمیته بستگی دارد. جشنواره بالاخره تمام می‌شود اما چیزی که در ذهن مردم و بازدیدکنندگان می‌ماند همان فعالیتی است که شما انجام می‌دهید.
دبیر اولین جشنواره ملی پارچه فجر خلاقیت را امری راهگشا در تمام زمینه‌ها دانست، بر همدلی بین اعضا تاکید داشت و در آخر به افراد حاضر در نشست توصیه کرد از طریق ایده‌های نو و خلاقانه به نشر اطلاعات، اخبار و مطالب بپردازند.

به بالای صفحه بردن