بها دادن به صنعت نساجی استان با برگزاری جشنواره ملی پارچه فجر/جشنواره ملی پارچه فجر گامی برای هم افزایی با طراحان مدیر مجموعه

مدیر مجموعه سناتور یزد گفت:جشنواره ملی پارچه فجر اقدامی برای بها دادن به صنعت پارچه و آشنایی با طراحان و تولید کنندگان پارچه است. جمال سلطانی مدیر مجموعه سناتور یزد در گفتگو با خبرنگار نخستین جشنواره ملی پارچه فجر از استان یزد به رشد مطلوب صنعت پارچه طی سال های اخیر اشاره کرد و گفت:متاسفانه …

بها دادن به صنعت نساجی استان با برگزاری جشنواره ملی پارچه فجر/جشنواره ملی پارچه فجر گامی برای هم افزایی با طراحان مدیر مجموعه ادامه مطلب »