روکو، شرکت حریر نام کویر

  نام واحد صنعتی: روکو، شرکت حریر نام کویر تاریخ تاسیس: ۱۳۷۷ مدیر عامل: مهندس دائمی و مهندس دستمالچی نوع فعالیت: – تیم طراحی: – نشانی: – وب سایت: – محل نصب گالری شهری: یزد، بلوار دانشجو، قبل از شهدای محراب چیدمانگر: دکتر میرحسینی     محل نصب گالری شهری: خیابان کاشانی چیدمانگر: نوید خالصی