جشنواره ملی پارچه فجر می تواند بخش مغفول تمدن ما را احیا کند

محسن عباسی هرفته در نشست کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد به مناسبت برگزاری نخستین جشنواره ملی پارچه فجر گفت: بخش مغفولی از تمدن گذشته ما پارچه است که امروز مورد توجه قرار گرفته است. وی افزود: در کنار ضیافت رنگ، نقش و اندیشه یکی از ارکان بحث پارچه، بحث بافت باید است که باید …

جشنواره ملی پارچه فجر می تواند بخش مغفول تمدن ما را احیا کند ادامه مطلب »