جشنواره ملی پارچه فجر می تواند بخش مغفول تمدن ما را احیا کند

محسن عباسی هرفته در نشست کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد به مناسبت برگزاری نخستین جشنواره ملی پارچه فجر گفت: بخش مغفولی از تمدن گذشته ما پارچه است که امروز مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در کنار ضیافت رنگ، نقش و اندیشه یکی از ارکان بحث پارچه، بحث بافت باید است که باید پررنگ دیده شود و باید توجه داشته باشیم که بافت تاریخی نیز با این رکن ارتباط زیادی دارد.
عضو شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: ما در دوره جدید صنعت را معادل صنعت مدرن می دانیم این چاره ها حاصل آن نیست بلکه می تواند حاصل صناعت باشد زیرا هنر، مهارت، علم و تجربه را در کنار هم قرار داده است.
عباسی هرفته ادامه داد: سازه های پارچه ای سنتی نیز می تواند به عنوان نقطه قوتی برای این چشنواره باشد که باید در نظر گرفته شود.
وی گفت: پارچه می تواند بر اساس بافت های خود با ما حرف می زند و زمانی با این بافت ها هر کسی خودش را معرفی می کند اما در این جشنواره می توانیم بار دیگر از نقش را احیا کنیم.
عضو شورای اسلامی شهر یزد بیان کرد: در گذشته مفاهیمی داشته که امروز مغفول مانده است اما امروز می توانیم به خوبی آنها را احیا کنیم.

به بالای صفحه بردن