گروه بافندگی پرنس، میدان امام حسین

گروه بافندگی پرنس مدیرعامل: مهدی سلطانی طراح: منیژه گلستانی تاسیس: ۱۳۸۶ چیدمانگر: دکتر جواد درخشن