پتانسیل شهر جهانی یزد برای برگزاری جشنواره بین المللی پارچه/جشنواره ملی پارچه فجر نقطه عطفی برای اجرای حرکات بزرگتر در صنعت نساجی

عضو هیت علمی دانشکده هنر یزد گفت:یزد به عنوان قطب تولید پارچه پتانسیل برگزاری جشنواره بین المللی پارچه را داراست‌.

سید جواد درخشان عضو هیت علمی دانشکده هنر یزد در گفتگو با خبرنگار نخستین جشنواره ملی پارچه فجر از استان یزد با بیان اینکه جشنواره های فجر یک برند معتبر در ایران هستند گفت:برگزاری جشنواره ملی پارچه فجر میتواند نقطه عطفی برای حرکات بزرگتر در صنعت نساجی باشد.
وی افزود:استان یزد به عنوان قطب تولید پارچه پتانسیل برگزاری جشنواره های بین المللی پارچه را داراست.
عضو هیت علمی دانشکده هنر یزد با بیان اینکه در صورتی جشنواره به رسالت خود می رسد که علاوه بر شناسایی طراحان،بانک اطلاعاتی در این راستا ایجاد کند ادامه داد:باتوجه به سابقه تاریخی پارچه بافی در یزد، امیدوارم برند سازی و شناسایی اساتید که در صنعت نساجی محو شده اند در این جشنواره اتفاق بیوفتد که در سال های آینده کار این افراد به عنوان الگو به دانشجویان ارائه شود.
درخشان با اشاره به ایده هنری خود برای این جشنواره خاطر نشان کرد:بر روی دیوار های کاهگلی آماده شده یکسری پارچه در قالب قاب های متفاوت جای داده شوند که این اقدام علاوه بر آشنا سازی مردم با فضای جشنواره به رشد سلیقه جامعه و صنعت کمک می کند.
وی با اشاره با اینکه اگر طرح خوب باشد سطح جامعه بالا می رود گفت:با این کار علاوه بر افزایش سواد بصری مردم و اطلاعات نساجی جامعه،شهر رنگ و بویی هنری با تاریخچه پارچه به خود میگیرد.

به بالای صفحه بردن