شیوانساج، میدان مهدیه

شرکت شیوانساج

بنیانگذار: مهندس حمید خجسته

تاسیس: ۱۳۸۶

بافندگی، رنگرزی و تکمیل پارچه مبلی و پرده ای از تیم متخصص و کجهز به تکنولوژی

چیدمانگر: دکتر فهیمه میرجلیلی

به بالای صفحه بردن