جشنواره ملی پارچه فجر یزد،فرصتی برای تامین نیاز های بافندگان

کیفیت مطلوب پارچه های ایرانی نسبت به پارچه های خارجی

مدیرعامل کارخانه گوهر توسعه یزد گفت:جشنواره ملی پارچه فجر استان در صورت تامین نیاز های طراحان بسیار مفید است.

علی سلطانی یکی از طراحان پارچه های ایرانی در گفت و گو با خبرنگار نخستین جشنواره ملی پارچه فجر از استان یزد به وضعیت صنعت پارچه در آینده ای نه چندان دور اشاره کرد و گفت:سال به سال تولیدات مشکل و سخت تر می شود و با وضعیت اقتصادی کنونی این‌ روند قابل پیش بینی نیست.

وی برگزاری این جشنواره را فرصتی برای برآورده شدن نیاز طراحان و بافندگان بیان کرد و ادامه داد:اگر فرهنگ استفاده از پارچه های ایرانی و کیفیت مطلوب آنها نسبت به پارچه های خارجی در این جشنواره تبلیغ شود اقدام ارزشمندی در تولید این محصولات رقم می خورد.

مدیر عامل کارخانه گوهر توسعه یزد تصریح کرد:پارچه های ایرانی نسبت به پارچه های خارجی کاستی ندارد و حتی کیفیت برخی از آنها از پارچه های خارجی به ویژه چینی پیشی گرفته است و در مقابل پارچه های اروپا و ترکیه نیز حرفی برای گفتن دارد.

سلطانی در پایان از برگزاری این چنین جشنواره ها اظهار امیدواری کرد و افزود:امیدوارم این جشنواره برای کارهای تولیدی و بافندگی موثر واقع شود.

گفتنی است:نخستین جشنواره ملی پارچه فجر در یزد در روزهای ۶ تا ۸ آذر ماه با همکاری شورا و شهرداری یزد، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و دانشگاه یزد برگزار می شود.

به بالای صفحه بردن