جشنواره ملی پارچه فجر

شرکت بافندگی یزدبافت، بلوار طالقانی

  نام واحد صنعتی: شرکت بافندگی یزدباف تاریخ تاسیس: ۱۳۳۵ مدیر عامل: محمد ضرابیه نوع فعالیت:  – نشانی:  – وب سایت: www.yazdbaf.com تیم طراحی: وحید ولی زاده، بهناز رکنیان، مهدیه محمد بیگی، هادی رضایی محل نصب گالری شهری: بلوار طالقانی چیدمانگر: دکتر استقلال

گروه بافندگی اندیشه آذین

  نام واحد صنعتی: گروه بافندگی اندیشه آذین تاریخ تاسیس: – مدیر عامل: محمد حسین رحیمی نوع فعالیت:  – تیم طراحی شرکت: وحید ولی زاده، بهناز رکنیان، مهدیه محمد بیگی، هادی رضایی نشانی:  – وب سایت: – محل نصب گالری شهری: یزد. ورودی خیابان مهدی، پشت ساعت مسجد جامع چیدمانگر: دکتر فهیمه میرجلیلی  

شرکت بافندگی مهتکس

  نام واحد صنعتی: شرکت بافندگی مهتکس تاریخ تاسیس: ۱۳۸۶ مدیر عامل: جمال سلطانی نوع فعالیت:  – تیم طراحی شرکت: مهندس آخوندا، ملیحه پور بلبل نشانی:  – وب سایت: – محل نصب گالری شهری: بلوار جمهوری، چهار راه وکیل چیدمانگر: ایمان بهارجو  

به بالای صفحه بردن